Pozvánka na Valnou hromadu 19.6.2024.

Pozvánka na Valnou hromadu 19.6.2024.


Vážení,
            tímto si Vás dovoluji pozvat na zasedání řádné Valné hromady HC Střelci Jindřichův Hradec z.s., která se koná  ve středu 19. června 2024 od 18:00 hod. v prostorách nově vybudované tělocvičny v Zimním stadionu Jana Marka v Jindřichově Hradci. Prezence se koná od 17:30 hod.  Případná náhradní valná hromada se koná rovněž 19. června 2024 v prostorách nově vybudované tělocvičny v Zimním stadionu Jana Marka v Jindřichově od 18:30 hod.

Návrh programu:

 1. Úvod, jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Volba komise mandátové
 3. Volba komise návrhové
 4. Projednání zprávy o činnosti Výkonného výboru Spolku za uplynulé období
 5. Zpráva o hospodářské činnosti spolku za uplynulé období, schválení účetní závěrky za r. 2023
 6. Projednání a schválení návrhu hospodaření na příští období
 7. Projednání zprávy o činnosti rozhodčí komise Spolku za uplynulé období
 8. Projednání zprávy o sportovní činnosti Spolku za uplynulé období a schválení programu činnosti na následující období
 9. Projednávání výše a splatnosti členských příspěvků tzv. „Příspěvkový řád“ na sezónu 2024/2025
 10. Různé
 11. Závěrečné usnesení

V Jindřichově Hradci dne 18.5.2024

                                                                               za HC Střelci Jindřichův Hradec z.s.
                                                                                           Ing. Vladislav Svoboda

Partneři

Město Jindřichův Hradec Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Korint stavební spol. s r.o. PaP Bohemia s.r.o., Nová Bystřice Heckl AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. B-Credit s.r.o. Jihočeský kraj Froda s.r.o. I. Kamenická obchodní a obchodní firma s.r.o. Advokátní kancelář Punda Iso Sklo RM-BAU